Záruka

Na všetky bicykle Kross poskytujeme záruku 24 mesiacov!

Firma KROSS S.A. poskytuje na zakúpený bicykel záruku kvality po dobu 2 rokov od dátumu nákupu. Podmienkou platnosti záruky je vykonanie platených prehliadok: prvá, v termíne medzi 30. a 60. dňom odo dňa kúpy (pri bicykloch zakúpených od novembra do konca januára je možné prehliadku vykonať najneskôr do 31. marca), periodická prehliadka medzi 11. a 16. mesiacom od dátumu nákupu a prehliadka po každých troch rokoch používania bicykla, aby sa zachovala doživotná ochrana rámu. Kontrolu je možné vykonať v autorizovaných servisných miestach. 

 

 

Podmienkou platnosti záruky je mať doklad o kúpe a vyhlásenie o záruke alebo záručný účet na platforme kross.eu/pl, zriadenom v súlade s obchodnými podmienkami tejto platformy.

Záruka žiadnym spôsobom nevylučuje ani neobmedzuje práva zákazníka vyplývajúce zo záruky. Podrobné informácie o záruke nájdete v súbore na stiahnutie „Záručné podmienky“ v spodnej časti stránky.

Pripomíname, že podmienkou trvania záruky (vrátane doživotnej alebo 5-ročnej ochrany rámu) a zachovania funkčnosti bicykla je vykonanie regulačnej prehliadky po mesiaci používania, po roku, resp. následne po každých troch rokoch používania bicykla.

 

 

Od 01.03. sa generuje automatická e-záruka pre každý zakúpený a odoslaný bicykel v e-shope priamo spotrebiteľovi. Takáto elektronická záruka je zaslaná na e-mailovú adresu uvedenú spotrebiteľom v objednávke.
Na bicykle zakúpené s odberom u predajcu vystaví distribútor elektronickú záruku na odbernom mieste.

 

Pri prvej prehliadke by sa mali vykonať tieto činnosti:

 • nastavenia hnacej sústavy
 • dotiahnutie skrutiek a matíc
 • kontrola a nastavenie vôle dielov vybavených ložiskami
 • kontrola napätia lúčov
 • kontrola kľukového mechanizmu a prvkov hnacieho systému
 • kontrola stavu upevnenia kolies
 • kontrola stavu plášťov
 • kontrola stavu bŕzd a ich nastavenie
 • kontrola funkčnosti a účinnosti ostatných komponentov bicykla

 

V rámci prehliadky po jednom roku používania a nasledujúcich, spolu s vyššie uvedenými činnosťami, by sa mala skontrolovať miera opotrebovania:

 • reťaze
 • brzdových doštičiek,
 • brzdových kotúčov,
 • ozubených kolies
 • plášťov.

 

V prípade komponentov, ako sú tlmiče, dampery a odpružené sedlovky, je vlastník povinný vykonávať nezávislé kontroly v súlade s intervalmi údržby stanovenými výrobcom komponentu:

 • Vidlice Suntour : každých 100 hodín jazdy alebo raz ročne: kompletný servis tlmiča s výmenou oleja/maziva a tesnenia
 • Komponenty FOX:každých 125 hodín jazdy alebo raz ročne: kompletný servis (vnútorná a vonkajšia kontrola), výmena oleja a tesnení
 • Komponenty SRAM: intervaly a servisné činnosti závisia od času jazdy a modelu komponentu.
To Top